O nás

Vlastníkom a prevádzkovateľom Gazdovskej mliekarne je Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol. Prvé spustenie mliekarne do prevádzky sa datuje do 90. rokov minulého storočia. Produkcia bola prvotne zameraná najmä na výrobu mlieka. Po dlhšej odstávke bola v roku 2013 mliekareň zrekonštruovaná a dovybavená novými technológiami. 

Od začiatku roka 2014 priebežne prinášame na trh nové výrobky. Ich spoločným menovateľom je vysoká kvalita, ktorú zaručuje spracovanie mlieka vlastnej produkcie. Jeho kvalita je dlhodobo zaraďovaná do najvyššej akostnej triedy Q. Na prevádzku a výrobu dohliada odborne spôsobilá osoba. Všetky naše výrobky sú vyrábané bez pridávania konzervačných látok. Pri ich výrobe kladieme dôraz na dodržanie vysokej výživnej hodnoty, a to v duchu gazdovskej tradície.    

Veríme, že vďaka novej technológií, kvalitnému mlieku a fundovanému personálu nájdete naše výrobky v stále väčšom počte predajní a obchodných reťazcov.